Ngày 01 tháng 4 năm 2024, căn cứ Nghị quyết của Hội đồng trường Trường ĐHSP Hà Nội 2, Khoa Tâm lý – Giáo dục được thành lập nhằm phát triển mã ngành cử nhân Tâm lý học giáo dục, xây dựng một số ngành học mới thuộc lĩnh vực khoa học xã hội hành vi và khoa học giáo dục, mở rộng quy mô đào tạo của Nhà trường lên 15 đơn vị đào tạo, xây dựng và phát triển đơn vị đào tạo tin cậy, có chất lượng cao về đào tạo cử nhân Tâm lý học giáo dục, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tiến tới hội nhập khu vực và quốc tế. 

Tiền thân của Khoa Tâm lý – Giáo dục là Bộ môn Tâm lý – Giáo dục được thành lập từ năm 1967 gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Trường ĐHSP Hà Nội 2 trong suốt gần 60 năm qua. Khoa có 13 giảng viên cơ hữu và 01 giảng viên trợ giảng. Trong đó có 08 Tiến sĩ, 03 Nghiên cứu sinh, 03 Thạc sĩ.

Khoa Tâm lý – Giáo dục được thành lập sẽ góp phần mở rộng quy mô đào tạo của Nhà trường, tập trung phát triển ngành Tâm lý học giáo dục trình độ đại học và định hướng mở một số ngành mới trong thời gian tới để đảm bảo việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ giảng viên và đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, bồi dưỡng về tư vấn tâm lý, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh và công tác xã hội trường học đáp ứng nhu cầu xã hội và yêu cầu của vị trí việc làm Tư vấn tâm lý học sinh trong trường phổ thông theo Thông tư số 20/2023/TT-BGDĐT.

Khoa có sứ mạng đào tạo đại học, sau đại học và bồi dưỡng các chuyên gia giảng dạy, nghiên cứu, tư vấn học sinh, tham vấn tâm lý học đường, giáo dục hoà nhập, cán bộ công tác xã hội trường học, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng, nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý học giáo dục, Khoa học giáo dục phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Khoa phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo có uy tín, chất lượng trong cả nước về Tâm lý học giáo dục ứng dụng, Công tác xã hội trường học, Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và Khoa học giáo dục; nghiên cứu về chương trình đào tạo và ứng dụng khoa học giáo dục, khoa học xã hội và hành vi đạt trình độ ngang tầm với các cơ sở đào tạo khác trong khu vực; có môi trường học tập tiên tiến, hiện đại, chất lượng, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của nền giáo dục phát triển và các tổ chức xã hội.

Việc thành lập Khoa Tâm lý – Giáo dục sẽ góp phần huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần thực hiện thành công Chiến lược phát triển Trường ĐHSP Hà Nội 2 giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trung tâm Truyền thông và SXHL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *