1: Tên gọi, Biểu trưng, Ngày thành lập

 • Tên tiếng Việt: Câu lạc bộ Nghiệp vụ Sư phạm.
 • Biểu trưng (Logo):
 • Ngày thành lập: 31/5/2017, Căn cứ theo Quyết định số 569/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2.

2: Mục đích

 • CLB mở ra một sân chơi bổ ích mới, nhằm thúc đẩy các hoạt động ngoại khóa, tạo điều kiện cho sinh viên được rèn luyện các kỹ năng sư phạm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
 • Nhằm giúp cho thành viên có thể tự tin trong giao tiếp, tự tin trước học sinh và thầy cô giảng dạy trước khi là thầy cô giáo tương lai.
 • Rèn luyện phẩm chất giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

3: Chức năng, nhiệm vụ

3.1 Chức năng

 • Chức năng giáo dục: Tổ chức các hoạt động nhằm góp phần giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá và giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi để mỗi thành viên điều chỉnh nhận thức, hành vi; rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; phấn đấu để trở thành người giáo viên tương lai.
 • Chức năng rèn luyện, bồi dưỡng nghề nghiệp: Tổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng, hỗ trợ, rèn luyện nghề nghiệp cho sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

3.2 Nhiệm vụ

 • Tổ chức các hoạt động nhằm tham gia giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên,
 • Tổ chức các hoạt động nhằm rèn luyện các kỹ năng sư phạm cho sinh viên, góp phần rèn luyện phẩm chất và nghề nghiệp cho sinh viên.
 • Tổ chức các hoạt động khác của nhà trường theo yêu cầu thực tế.

4: Nguyên tắc hoạt động

 • Câu lạc bộ NVSP trường ĐHSP Hà Nội 2 hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, công khai, thống nhất dựa trên cơ sở thái độ rèn luyện nghề nghiệp.
 • Các hoạt động phải thiết thực, gắn chặt với tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ của CLB
 • Các hoạt động phải được xây dựng trên tinh thần giao lưu học hỏi, hợp tác, thu hút rộng rãi sinh viên tham gia.

5: Cơ quan trực thuộc

 • Câu lạc bộ NVSP là đơn vị trực thuộc Viện Nghiên cứu Sư phạm trường ĐHSP Hà Nội 2, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Sư phạm và của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

6: Ban điều hành

 • Ban Chủ Nhiệm bao gồm: 01 Chủ  nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm.
 • CLB chia thành các nhóm thành viên: mỗi nhóm 1 nhóm trưởng và 2 nhóm phó.

7: Nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm CLB

 • Chủ nhiệm CLB: Là người chịu trách nhiệm cao nhất của CLB, chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo của Viện và của Trường ĐHSP Hà Nội 2. Chủ nhiệm CLB điều hành chung các hoạt động của CLB.
 • Phó chủ nhiệm CLB: là người giúp việc cho Chủ nhiệm CLB, được phép điều hành một số công việc theo sự ủy quyền của CN CLB

8: Tiêu chuẩn thành viên CLB

 • Thành viên CLB là sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2, phải tham gia thi tuyển.
 • Có đạo đức tốt, nhiệt tình, trung thực, tinh thần tự nguyện, sẵn sàng tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Thành viên CLB phải chấp hành đúng điều lệ CLB, chủ động trong việc đề xuất các ý kiến nhằm xây dựng CLB.

9: Quyền lợi của thành viên CLB

 • Được cấp thẻ thành viên Câu lạc bộ.
 • Được tham gia đề cử, ứng cử ở mọi cấp của CLB: Ban chủ nhiệm, nhóm trưởng, nhóm phó.
 • Được tham gia và được quyền biểu quyết trong các công việc, hoạt động trong CLB.
 • Được đóng góp ý kiến và phê bình đối với mọi hoạt động của CLB.
 • Được xin ra khỏi Câu lạc bộ.

10: Nghĩa vụ của thành viên CLB

 • Nghiêm túc thực hiện quy chế của Câu lạc bộ.
 • Tích cực đóng góp và tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Có tinh thần xây dựng, tổ chức Câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh.
 • Giữ gìn đạo đức thành viên và bảo vệ danh dự của Câu lạc bộ.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ đầu tiên (2017-2018)

Sinh viên: Đặng Thế Anh

Lớp: K41 – Sư phạm Toán

 

Chủ nhiệm Câu lạc bộ (2018-2020)

Sinh viên: Vương Thị Hạnh

Lớp: K42 – Giáo dục Tiểu học

 

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ (7/2020-8/2021)

Sinh viên: Ngô Thị Huyền Trang 

Lớp K43D GDTH

 

 

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ (9/2021 – 4/2022)

Sinh viên: Ngô Phương Hoa

Lớp K44D GDTH

 

 

Chủ nhiệm Câu lạc bộ (4/2022 – 12/2022)

Sinh viên: Nguyễn Quỳnh Chi

K45 GDTH

Chủ nhiệm Câu lạc Bộ (12/2022 đến nay)

Sinh viên: Nguyễn Bảo Linh

Lớp K46P GDTH