Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức tuyển sinh bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh

Hiện nay, công tác tư vấn học đường ngày càng quan trọng. Mỗi trường phổ thông đều có các giáo viên kiêm nhiệm thực hiện công tác này. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên này chưa được bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên hoặc cập nhật nhưng chưa hệ thống kiến thức, kĩ năng tư vấn học đường. Chính vì vậy, để khắc phục tình trạng nói trên, đồng thời để thúc đẩy việc chuẩn hóa, bồi dưỡng, cập nhật thường xuyên cho đội ngũ này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2017 hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông và Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh. Với Thông tư và Quyết định nêu trên, việc bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh là một chương trình thống nhất, đồng bộ trong cả nước.

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Trường ĐHSP Hà Nội ban hành Quyết định số 3284/QĐ-ĐHSPHN2 về việc Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tâm lý học giáo dục, mã ngành 7310403 và ngày 24 tháng 01 năm 2024, ban hành Quyết định số 167/QĐ-ĐHSPHN2 về việc phê duyệt đề án và mở mã ngành Tâm lý học giáo dục đào tạo trình độ đại học. Việc thành lập khoa Tâm lý – Giáo dục là điều kiện để Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 tổ chức bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

Về chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh:

1. Đối tượng

Giáo viên trong các cơ sở giáo dục phổ thông, các trường chuyên biệt và các cơ sở giáo dục khác có dạy chương trình bổ túc trung học cơ sở, trung học phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

2. Chương trình bồi dưỡng

– Chương trình bồi gồm 08 mô đun

– Thời lượng bồi dưỡng: 240 tiết (tương ứng với 16 tín chỉ)

STTMÔ ĐUNSỐ TCSỐ TIẾT
Học lý thuyếtThực hành & t hc
1Một số vấn đề chung về tư vấn cho học sinh và nhu cầu tư vấn của học sinh21020
2Các kỹ năng tư vấn cơ bản21020
3Tìm hiểu, đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh21020
4Tư vấn học sinh gặp khó khăn tâm lí31035
5Tư vấn học sinh có hành vi lệch chuẩn2822
6Tư vấn học tập và hướng nghiệp21020
7Tư vấn giới tính và sức khỏe sinh sản1510
8Thực hành và kiểm tra cuối khóa2525
Tổng số1668172

3. Mục tiêu

Chương trình được xây dựng với mục tiêu giúp giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh:

-Nhận thức được sự cần thiết của công tác tư vấn cho học sinh; nắm được bản chất, nội dung, hình thức, nguyên tắc, quy trình tư vấn đối với học sinh phổ thông;

– Hiểu được đặc điểm và nhu cầu được tư vấn của học sinh phổ thông;

– Vận dụng đúng quy trình và nguyên tắc chung để tiến hành tham vấn, hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề cụ thể của chính các em; vận dụng được một số phương pháp, kỹ thuật tìm hiểu, đánh giá khó khăn tâm lý của học sinh và lập kế hoạch tư vấn để giúp các em giải quyết các vấn đề cụ thể của bản thân;

– Sẵn sàng lắng nghe, tìm hiểu để đánh giá học sinh một cách khách quan, có kỹ năng định hướng, hỗ trợ học sinh khi các em gặp các vấn đề cần giải quyết.

Liên hệ đăng ký học, liên kết bồi dưỡng: Cô Tĩnh, ĐT: 0978992290

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *