Theo Công văn Số 722/QLCL-QLT ngày 24/4/2024 của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục & Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đủ điều kiện và được cấp phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Căn cứ quy định tại Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài ban hành kèm theo Thông tư số 27/2021/TT-BGDĐT ngày 07/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; Căn cứ vào Biên bản kiểm tra, xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 ngày 01/02/2024, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công nhận: Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài của Trường ĐHSP Hà Nội 2 đáp ứng yêu cầu tổ chức thi theo quy định tại Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt. Đồng thời cho phép Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức thi đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài từ ngày 24/4/2024.

Với vị thế là trường ĐHSP chủ chốt quốc gia, cũng như bề dày kinh nghiệm trong đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã triển khai các đợt bồi dưỡng và tăng cường năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài từ năm 2010. Các lớp học tăng cường và bồi dưỡng được thực hiện cho những giảng viên, sinh viên người nước ngoài đến công tác và trao đổi học thuật tại Trường. Đối tượng người học đa dạng đến từ các nước Hoa Kỳ, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Đến năm 2020, Trường ĐHSP Hà Nội 2 được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài theo Quyết định số 411/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 02 năm 2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp đó, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2 đã ban hành Quy định Tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt theo Khung năng lực 6 bậc dành cho người nước ngoài ở Trường ĐHSP Hà Nội 2.

Trong hai năm: 2020-2021, Nhà trường đã đào tạo tiếng Việt cho 56 người nước ngoài, bồi dưỡng tăng cường cho 47 lưu học sinh và người nước ngoài học tập và công tác tại Trường. Nhà trường cũng tổ chức 02 đợt thi đánh giá và cấp chứng chỉ năng lực tiếng Việt cho người nước ngoài với sự tham gia của các học viên đến từ Cameroon, Lào. Các đợt thi được tổ chức và thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định có báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả có 41 học viên được cấp chứng chỉ tiếng Việt. 

Hiện tại, Trường có 11 giảng viên thực hiện nhiệm vụ giảng dạy tiếng Việt, biên soạn câu hỏi thi, đề thi và chấm thi; bao gồm 01 Phó Giáo sư; 08 Tiến sĩ thuộc nhóm ngành Ngôn ngữ học, ngành Văn học và văn hóa Việt Nam, ngành Văn học, chuyên ngành Ngữ văn/tiếng Việt thuộc nhóm ngành Khoa học giáo dục. Các giảng viên đã có kinh nghiệm trong phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài, tham gia dạy tiếng Việt dự bị đại học và các khoá tiếng Việt ngắn hạn cho người học Lào, Trung Quốc, Cameroon, Ganna,… Đặc biệt, năm 2019, 06 giảng viên Nhà trường đã hoàn thành khóa học và được cấp chứng chỉ về Phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Có thể khẳng định rằng, Trường ĐHSP Hà Nội 2 có đầy đủ các điều kiện thiết yếu như: Đội ngũ nhân sự tổ chức bồi dưỡng và thi đánh giá năng lực tiếng Việt; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tổ chức thi; Ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực tiếng Việt; Điều kiện đảm bảo tổ chức thi trên máy tính… để tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, người nước ngoài đến Việt Nam làm việc ngày một nhiều và có nhu cầu học tiếng Việt để có thể dễ dàng và thuận lợi hơn trong giao tiếp. Do đó, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt ngày càng thu hút người nước ngoài.

Chứng chỉ tiếng Việt là một trong những điều kiện xét tuyển người nước ngoài vào học một số trường đại học tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, chứng chỉ tiếng Việt cũng chính là một trong những điều kiện để người nước ngoài ứng tuyển vào các tập đoàn, doanh nghiệp tại Việt Nam.

Dự kiến đợt thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được tổ chức tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 sẽ diễn ra vào khoảng tháng 9/2024.

Trung tâm Truyền thông và SXHL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *