Thực hiện Kế hoạch số 454/KH-ĐHSPHN2 ngày 06 tháng 8 năm 2021từ ngày 28 đến 29 tháng 8 năm 2021, Trường ĐHSP Hà Nội 2 tổ chức Hội thảo – Tập huấn “Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường” bằng hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội thảo – Tập huấn, về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, có: PGS,TS Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học; TS Hoàng Mai Lê – CV Vụ Giáo dục Tiểu học; Về phía Trường ĐHSP Hà Nội 2, có: PGS,TS Phùng Gia Thế – Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban Quản lý ETEP trường; Ban Quản lý ETEP; Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thảo và gần 300 giảng viên trong trường.

Ban Tổ chức Hội thảo – Tập huấn tại phòng họp trung tâm

Phát biểu khai mạc Hội thảo PGS,TS Phùng Gia Thế – Trưởng ban Quản lý ETEP trường cho biết, Hội thảo được tổ chức nhằm: Nâng cao năng lực của giảng viên về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường nhằm bảo đảm yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp phổ thông linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục; Thực hiện Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 và Công văn số 2345/BGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học; Xây dựng và thống nhất tài liệu để tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường cho giáo viên phổ thông.

PGS,TS Phùng Gia Thế – Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng ban Quản lý ETEP trường
phát biểu khai mạc

Nội dung của Hội thảo – Tập huấn tập trung vào các nội dung như: Trao đổi về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục; Đề xuất các giải pháp phát huy tính chủ động, sáng tạo của tổ chuyên môn và giáo viên trong việc thực hiện chương trình.

Sau chương trình khai mạc, các đại biểu được nghe báo cáo của PGS,TS Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học với chủ đề: “Yêu cầu xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục của nhà trường cấp Trung học”.

PGS,TS Nguyễn Xuân Thành – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học báo cáo tại Hội thảo

Tiếp theo là báo cáo của TS Hoàng Mai Lê – CV Vụ Giáo dục Tiểu học với chủ đề: “Yêu cầu xây dựng kế hoạch môn học và kế hoạch bài dạy cấp Tiểu học”.

Sau phiên toàn thể, Hội thảo tiếp tục làm việc tại các phiên thảo luận song song các phòng môn học cấp Tiểu học và các phòng môn KHTN, Lịch sử, Địa lý cấp THCS. Các đại biểu trao đổi, thảo luận tập trung vào các nội dung như: Xây dựng kịch bản bồi dưỡng mô đun 4; Xây dựng 01 kế hoạch bài dạy minh họa theo Công văn 2345/BGDĐT-GDTH và Công văn 5512/BGDĐT-GDTrH.

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Hội thảo – Tập huấn “Hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường” đã thành công tốt đẹp, mang đến nhiều tín hiệu tích cực trong việc thực hiện Kế hoạch tập huấn những mô đun tiếp theo trong khuôn khổ Chương trình ETEP.

Phòng CTCT-HSSV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *