Hội nghị viên chức Viện Nghiên cứu Sư phạm năm học 2021-2012 vào hồi 14h30 đến 16h00 ngày 01 tháng 11 năm 2021 dưới hình thức trực tuyến.

Hội nghị được tổ chức với mục đích kiểm điểm thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức đơn vị năm học 2020 – 2021 và việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động đơn vị; tổng kết công tác công đoàn của đơn vị; đăng ký thi đua năm học và bầu đại biểu đi dự Hội nghị viên chức Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ 40, năm học 2021-2022.

Các viên chức tham dự Hội nghị

Các viên chức trong Viện NCSP sau khi nghe các báo cáo trình bày tại hội nghị và sôi nổi trao đổi, thảo luận đã tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tổng kết việc thực hiện nghị quyết hội nghị viên chức đơn vị năm học 2020 – 2021 và việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động đơn vị; công tác công đoàn của đơn vị.

Ảnh 2: Đ/c Nguyễn Thị Tĩnh – Chủ tịch công đoàn Viện trình bày báo cáo

Hội nghị cũng đã nhất trí 100% bầu đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga và đ/c Nguyễn Thị Tĩnh tham dự Hội nghị viên chức Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ 40, năm học 2021-2022.

Tập thể viên chức Viện NCSP cũng đã nhất trí cao thông qua dự thảo phương hướng năm học 2021-2022, trong đó trọng tâm thực hiện tốt các nội dung công tác:

– Tiếp tục tổ chức giảng dạy, rèn nghề, thực hành sư phạm, thực tập sư phạm, xây dựng quy định thực tập sư phạm, tổ chức giảng dạy Rèn luyện NVSP thường xuyên cho sinh viên.

– Đẩy mạnh tập huấn về Kỹ năng Nghiệp vụ sư phạm cho toàn thể sinh viên; tập huấn Trưởng, phó đoàn TTSP, tập huấn về xây dựng và tổ chức HĐTN sinh viên.

– Tập trung công tác nghiên cứu khoa học và triển khai các kết quả nghiên cứu về khoa học giáo dục trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo. – Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo về phát triển Nghiệp vụ sư phạm, Kỹ năng cho sinh viên sư phạm.

Ảnh 4,5: Các viên chức trao đổi, thảo luận

Kết luận hội nghị, đ/c Cao Bá Cường – Phó Viện trưởng phụ trách, Chủ trì hội nghị kêu gọi toàn thể viên chức Viện NCSP phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, tích cực hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, quyết tâm đoàn kết một lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm học mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *