CHƯƠNG TRÌNH
LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG VÀ 42 NĂM ĐÀO TẠO TẠI XUÂN HÒA

 

Ngày 16/12/2017, tại Giảng đường chuyên dùng
08h30:
 Hội thảo Quốc tế.
Ngày 17/12/2017, tại Giảng đường chuyên dùng
8h00 – 9h00:
 Đón tiếp đại biểu
9h00 – 11h00:
– Văn nghệ chào mừng
– Chào cờ
– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
– Diễn văn kỷ niệm
– Chiếu phim tài liệu
– Khen thưởng
– Phát biểu của lãnh đạo cấp trên
– Tri ân nguyên lãnh đạo Nhà trường
– Phát biểu của cựu sinh viên
11h00:
 Tiệc chiêu đãi đại biểu tại Hội trường Hiệu bộ.

 


 

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ

 

Thời gian Địa điểm Hoạt động
27/11-08/12/2017 Khu B Các hoạt động thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
8h00, 10/12/2017 Hội trường Hiệu bộ (Phiên toàn thể)
PH4.6, PH4.7 – Nhà 8 tầng (Các tiểu ban)
Hội thảo khoa học Khoa Ngữ văn: “Nghiên cứu và giảng dạy ngữ văn trong bối cảnh đổi mới và hội nhập”
8h30, 14/12/2017 Phòng 2.7, 2.8 – Nhà học thí nghiệm Hội thảo khoa học Khoa Giáo dục Chính trị: “Giảng dạy các môn lý luận chính trị trong tình hình mới”
15-17/12/2017 Dọc 2 bên trục đường Xuân Hòa Nhà 10, 14 Hội trại Sinh viên
19h30, 15/12/2017 Hội trường hiệu bộ Chương trình giao lưu nhân kỉ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa; Kỉ niệm 20 năm thành lập Khoa Giáo dục tiểu học (1997 – 2017)
16-17/12/2017 2 bên trục đường Xuân Hòa
Nhà 10, 14
Trưng bày báo tường.
8h30, 15/12/2017 P2.7 (Toàn thể).
P2.8, VP Khoa Vật lý  – Nhà học thí nghiệm (Các tiểu ban)
Hội nghị Khoa học ngành Vật lí lí thuyết “Transactions on Physics and Education”
16/12/2017 Các hoạt động chào mừng của Khoa Ngoại ngữ”
Giảng đường ABCD
– Cắm trại văn hóa
– Giao lưu thể thao và thi ẩm thực văn hóa
D23 – Giảng đường D
– Giao lưu văn hóa văn nghệ.
– “Đêm hội Anh – Trung”.
19h30, 16/12/2017 Hội trường lớn Giao lưu các thế hệ
8h30, 16/12/2017 Tầng 1 Viện NCSP – Khu B 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa; Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Khoa Vật lý
8h30, 16/12/2017 Văn phòng Khoa GDTH (Phòng 1.07, 1.08. 1.09) và Phòng 2.7 – Nhà học thí nghiệm Gặp mặt nhân kỉ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa; Kỉ niệm 20 năm thành lập Khoa Giáo dục tiểu học (1997 – 2017)
8h30, 16/12/2017 Văn phòng Khoa GDMN, tầng 10 – Nhà học thí nghiệm Khoa GDMN gặp mặt nhân kỉ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Nhà thi đấu khu B Gặp mặt nhân kỉ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm đào tạo tại Xuân Hòa; Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Khoa GDTC
9h00, 16/12/2017 Văn phòng Khoa CNTT (Phòng 3.03, 304) và tầng 4 – Nhà học thí nghiệm Gặp mặt truyền thống Khoa CNTT nhân Lễ Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Hội trường lớn – Khu Hiệu bộ Gặp mặt truyền thống Khoa Toán nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Phòng 2.9 và tầng 3 – Viện NCSP Gặp mặt truyền thống Khoa Sinh-KTNN nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Tầng 2 – Giảng đường B Gặp mặt truyền thống Khoa Hóa học nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Phòng chờ – Giảng đường B Gặp mặt truyền thống Khoa Ngoại ngữ nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa; 10 năm thành lập khoa.
9h00, 16/12/2017 D2.3 – Giảng đường D Gặp mặt truyền thống Khoa Ngữ văn nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Tầng 7 – Nhà 8 tầng Gặp mặt truyền thống Khoa GDCT nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Văn phòng  Khoa Lịch sử  (Phòng 1.17, 1.18, 1.19 – Nhà học thí nghiệm)
Nhà hàng Nhị Xiên
Gặp mặt truyền thống Khoa Lịch sử nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
14h00, 16/12/2017 Văn phòng  Bộ môn TLGD
(Phòng 3.02 – Nhà học thí nghiệm)
Gặp mặt truyền thống Bộ môn TLGD nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
8h30, 16/12/2017 Văn phòng Viện NCSP – Khu B Gặp mặt truyền thống Viện NCSP nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h30, 16/12/2017 Văn phòng Viện NCKH&ƯD
(Phòng 6.14 – Nhà học thí nghiệm)
Gặp mặt truyền thống Viện NCKH&ƯD nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h30, 16/12/2017 Trung tâm GDQP&AN Gặp mặt truyền thống Trung tâm GDQP-AN nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h30, 16/12/2017 Văn phòng TT KT&ĐBCLGD
(Phòng 3.12 – Nhà học thí nghiệm)
Gặp mặt truyền thống Trung tâm KT&ĐBCLGD nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Văn phòng Trung tâm TT TH&NN
(Tầng 4 – Nhà 8 tầng)
Gặp mặt truyền thống TT TH&NN nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h30, 16/12/2017 Tầng 3 – Nhà 8 tầng Thư viện Trường ĐHSP Hà Nội 2 – 50 năm một chặng đường
9h30, 16/12/2017 Khu Ký túc xá sinh viên Gặp mặt truyền thống Ban QLKTX SV nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h30, 16/12/2017 Phòng E1.6 – Giảng đường E Gặp mặt nhân Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa; 10 năm ngày thành lập Ban Bảo vệ
9h00, 16/12/2017 Văn phòng Phòng Sau đại học Gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa; 25 năm đào tạo sau đại học và 15 năm thành lập Phòng Sau đại học.
9h00, 16/12/2017 Phòng họp quốc tế Gặp mặt truyền thống Phòng Đào tạo nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017
Tầng 2 – Nhà làm việc 4 tầng – khu Hiệu bộ.
Gặp mặt truyền thống Phòng QTĐS nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Văn phòng Phòng Thanh tra Gặp mặt truyền thống Phòng Thanh tra nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Văn phòng phòng KHCN&HTQT Gặp mặt truyền thống Phòng KHCN&HTQT nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Văn phòng  Phòng CTCT-HSSV Gặp mặt truyền thống Phòng CTCT-HSSV nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Phòng họp số 1 Gặp mặt truyền thống Phòng Tài vụ nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Trạm Y tế – Khu B Gặp mặt truyền thống Trạm Y tế nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h00, 16/12/2017 Văn phòng Phòng TCCB Gặp mặt truyền thống Phòng TCCB nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
9h30, 16/12/2017 Thư viện Hán ngữ Gặp mặt truyền thống Phòng HCTH nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa
11h00, 16/12/2017 Tầng 4 – Nhà 8 tầng Tiệc chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, 42 năm xây dựng và phát triển tại Xuân Hòa của các phòng.
Cựu sinh viên khoa Địa lý gặp mặt tại phòng Thanh tra khu Hiệu bộ và phòng 4.2 Nhà 4 tầng khu Hiệu bộ.

Cựu sinh viên khoa Cao đẳng gặp mặt tại phòng Sau đại học (Tầng 3 – Nhà 4 tầng khu Hiệu bộ).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *