Ngày 22 tháng 9 năm 2022, Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Sư phạm lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2025 được tiến hành trọng thể với “phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển” quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Sư phạm lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2025, được tiến hành trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tinh thần của đại hội cũng nằm trong không khí toàn thể đảng viên, viên chức, người lao động, người học trong trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và chào mừng Kỷ niệm 55 năm thành lập trường, 47 năm đào tạo tại Xuân Hòa. Đại hội Chi bộ Viện Nghiên cứu Sư phạm nhiệm kỳ 2022 – 2025  là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của đơn vị. Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng chi bộ và lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Đoàn Chủ tịch trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở tách ra từ chi bộ CTCT-HSSV-Viện Nghiên cứu Sư phạm, trải qua thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và những biến động chính trị, xã hội, kinh tế trong nước và toàn ngành giáo dục nhưng tập thể đảng viên trong chi bộ đã đoàn kết, nhất trí hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên tất cả các mặt công tác.

Đơn vị Viện Nghiên cứu Sư phạm đạt Đơn vị Xuất sắc năm học 2020-2021, 2021-2022; mỗi năm học có 01 chiến sỹ thi đua cấp sơ sở, được nhận giấy khen của Hiệu trưởng; năm học 2021-2022: 01 đồng chí được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; nhiều đồng chí được nhận giấy khen của Công đoàn trường, bằng khen của Thành đoàn Hà Nội, Trung ương Đoàn…

Các đảng viên trong chi bộ Viện Nghiên cứu Sư phạm

Đại hội cũng đã thống nhất tuyệt đối bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 02 đồng chí, trong đó: Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga – Phó Viện trưởng được bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ, Đ/c Nguyễn Thị Hoài được bầu giữ chức danh Phó Bí thư chi bộ. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đ/c Nguyễn Thị Việt Nga – Tân Bí thư chi bộ thể hiện quyết tâm lãnh đạo chi bộ trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó tập trung chủ yếu vào một số vấn đề trọng tâm như:

– Chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng đến tận đảng viên và cán bộ, giảng viên trong đơn vị. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

– Nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ chủ động, tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XIII, nghị quyết của Đảng ủy, đặc biệt những hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường và đổi mới giáo dục, đào tạo.

– Tham gia tổ chức tốt các hội thi, các hoạt động khác phát huy vai trò giáo dục, phát triển kỹ năng mềm cho người học, hướng tới mục tiêu chân-thiện-mỹ; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung rèn luyện, bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên, giáo viên, tăng cường các hoạt động hỗ trợ người học.

Đ/c Cao Bá Cường – UVBTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đ/c Nguyễn Thị Tĩnh – Chủ tịch Công đoàn Viện NCSP tặng hoa chúc mừng cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025

Bế mạc Đại hội, đ/c Cao Bá Cường – Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhấn mạnh: Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua; sau Đại hội, cấp ủy nhiệm kỳ mới khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội chi bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy để tổ chức thực hiện trong chi bộ; trước mắt, chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tích cực thực hiện tốt, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện tốt việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đồng thời thực hiện tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đại hội mong muốn và tin tưởng ở mỗi thành viên trong chi ủy khóa mới và tập thể cấp ủy khóa mới hãy đoàn kết, trách nhiệm, ra sức rèn luyện về mọi mặt đề góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *