Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho Giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Giảng viên Cao đẳng, Đại học trong các cơ sở giáo dục.

Căn cứ công văn số 3182/BNV-ĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Nội vụ và Công văn số 2793/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức cho Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 gồm: Giảng viên (hạng II, III); Giáo viên Trung học phổ thông, Giáo viên Trung học cơ sở (hạng I, II, III); Giáo viên Tiểu học, giáo viên Mầm non (hạng II, III, IV).

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giảng viên, giáo viên tại các cơ sở giáo dục như sau:

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II, III

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông hạng I, II, III

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I, II, III

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II, III, IV

– Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, III, IV

  1. Đối tượng:Giáo viên/Giảng viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
  2. Hồ sơ đăng ký: theo Quy định của Trường ĐHSP Hà Nội 2
  3. Địa điểm học:Tại Trường ĐHSP Hà Nội 2 và tại các đơn vị liên kết
  4. Chương trình bồi dưỡng: 240 tiết theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thời gian học: Các ngày cuối tuần, thời gian hè hoặc học tập trung liên tục.

Người học sau khi hoàn thành chương trình được Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng đăng ký học bồi dưỡng.

  1. Địa chỉ liên hệ và đăng ký: Các đơn vị hoặc cá nhân liên hệ, đăng ký tại Viện Nghiên cứu Sư phạm – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ngõ 10 đường Nguyễn Văn Linh – Phường Xuân Hòa – Thành phố Phúc Yên – Vĩnh Phúc

            Di động: 0964 131 992

            Điện thoại: 02113512688

            Website: vncsp.hpu2.edu.vn

* Tệp tin liên quan

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *