TS. CAO BÁ CƯỜNG

Phó viện trưởng phụ trách

Phòng làm việc: Phòng 2.6

Di động: 0988.976.359

Email: cuongcb@gmail.com

                                  cuongcb@hpu2.edu.vn

 

 

TS. NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

Phó viện trưởng

Phòng làm việc: Phòng 2.5

Di động: 0984.240.449

Email: nguyenvietnga86@gmail.com

 

 

CVC. ThS. PHẠM PHÚ CAM

Phòng làm việc: Phòng 2.9

Di động: 0904.713.536

Email: phamphucam@gmail.com

 

 

CN. NGUYỄN THỊ TĨNH

Phòng làm việc: Phòng 2.9

Di động: 0978.992.290

Email: nguyenthitinhhcth@gmail.com

 

 

 

CN. NGUYỄN THỊ THU HIỀN

Phòng làm việc: Phòng 2.9

Di động: 0926.686.886

Email: nguyenthithuhien@hpu2.edu.vn

 

CN. ĐẶNG VĂN CƯỜNG

Phòng làm việc: Phòng 2.4

Di động: 0987.464.022

Email: dangvancuong@hpu2.edu.vn

 

 

 

 

CN. VŨ HỒNG PHÚC

Phòng làm việc: Phòng 2.7

Di động: 0964.131.992

Email: hongphuc92.hpu2@gmail.com

 

 

 

ThS. NGUYỄN THỊ HOÀI

Phòng làm việc: Phòng 2.1

Di động: 0974.075.268

Email: nguyenthihoai@hpu2.edu.vn

 

ThS. NGUYỄN BẢO LINH

Phòng làm việc: Phòng 2.7

Di động: 0942.036.887

Email: nguyenbaolinh@hpu2.edu.vn