ThS. Nguyễn Thị Hương

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG                                Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 16 – 09 – 1984                            Nơi sinh: Phú Thọ

Quê quán: Tiên Cát – Việt Trì – Phú Thọ                         Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sỹ                          Năm, nước nhận học vị: 2012, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:………………………………….Năm bổ nhiệm: …………………………….

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐHSP Hà Nội 2

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 3, ngõ 4, đường Trần Hưng Đạo, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại liên hệ:  CQ: (0211) 3863485   NR: …………………………………. DĐ: 0978 785 248

Fax: ………………………….. E-mail: kyoko_huong@yahoo.com

Số CMND: 131506801    Ngày cấp: 28/01/2002                        Nơi cấp: CA tỉnh Phú Thọ

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Ngành học: Giáo dục Tiểu học

Nước đào tạo: Việt Nam             Năm tốt nghiệp: 2006

Bằng đại học 2: …………………………………………………………………  Năm tốt nghiệp: …………………

  1. Sau đại học
  • Thạc sĩ chuyên ngành: Giáo dục học (tiểu học)  Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

  • Tiến sĩ chuyên ngành: ……………………………………………………….. Năm cấp bằng:…………….

Nơi đào tạo: ………………………………………………………………………………………………………………

  • Tên luận án: ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh

2. …………………………

3. …………………………

Mức độ sử dụng: B1

Mức độ sử dụng: ………………………

Mức độ sử dụng: ………………………

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
01/2007 đến nay Khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Giảng viên

 

  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1  Đánh giá năng lực thiết kế kế hoạch bài học môn toán của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học 2016-2017 Trường Chủ nhiệm đề tài

 

  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Phát triển kĩ năng phân tích nội dung chương trình cho giáo viên tiểu học thông qua việc dạy học các nội dung về số tự nhiên. 2013 Tạp chí Khoa học, Trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 26 (8/2013)
2 Phát triển kĩ năng sử dụng các phương tiện kĩ thuật hiện đại trong dạy học số tự nhiên ở tiểu học. 2013 Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 96 (8/2013).

 

3 Một số biện pháp rèn luyện và phát triển kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế các hoạt động học cho sinh viên ngành Giáo dục Mầm non. 2014 Kỉ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, (1/2014).
4 Bàn về đánh giá kĩ năng lập kế hoạch bài học môn toán của giáo viên tiểu học. 2015 Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Giáo dục Tiểu học, Nxb Hồng Đức, Hà Nội.
5 Đánh giá trong dạy học Toán ở tiểu học theo tiếp cận năng lực. 2016 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số đặc biệt (6/2016).
6 Một số tiêu chí đánh giá năng lực thiết kế kế hoạch bài học môn toán của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học 2016 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số 68 (11/2016).
7 Xây dựng bộ công cụ trong đánh giá kĩ năng vận dụng phương pháp dạy học toán của giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp. 2017 Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt (3/2017)
8 Quy trình và hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực thiết kế kế hoạch bài học môn toán của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. 2017 Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số đặc biệt (5/2017)

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *