PGS. TS Bùi Minh Đức

1. Họ và tên: BÙI MINH ĐỨC
2. Năm sinh: 1978                                                              3. Nam/Nữ: Nam
4. Học hàm: PGS                                                              Năm được phong học hàm: 2015

    Học vị:  TS                                                                    Năm đạt học vị: 2009

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên cao cấp

Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

6. Địa chỉ nhà riêng: 342C, Tổ 19, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội
7. Điện thoại: 0912005941

8. Fax:                                                                        E-mail: duckhsp@gmail.com

9. Tổ chức – nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm:

Tên tổ chức :

Tên người Lãnh đạo:

Điện thoại người Lãnh đạo:

Địa chỉ tổ chức:

10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường Đại học  Sư phạm Hà Nội 2 Ngữ văn 2000
Thạc sỹ Trường Đại học  Sư phạm Hà Nội Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt 2004
Tiến sỹ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt 2009
Thực tập sinh khoa học
11. Quá trình công tác

 

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ Tổ chức
Từ 2001 đến nay – Giảng viên, giảng dạy Đại học và Sau Đại học.

– Tổ phó chuyên môn.

– Tổ trưởng chuyên môn

Trường ĐHSP Hà Nội 2

 

Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Từ 2010 đến nay – Hướng dẫn cao học và NCS.

– Tham gia các hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ.

– Tham gia các hội đồng chấm luận án Tiến sĩ.

Trường ĐHSP Hà Nội 2 Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Trường ĐHSP Hà Nội Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Viện KHGD Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.
Trường ĐH Hồng Đức Thanh Hóa
Từ 2013  đến nay – Chuyên gia tư vấn : Xây dựng CT và viết tài liệu giáo khoa (hướng dẫn học cho HS ; hướng dẫn dạy cho GV).

– Giảng viên : Tập huấn giáo viên dạy học theo VNEN.

Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Dự án Mô hình trường học Mới tại Việt Nam

Hà Nội
Từ 2014 đến hết 2015 Chuyên gia thiết kế ngân hàng câu hỏi, bài tập và đề thi cho kỳ đánh giá quốc gia HS trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục khảo thí và kiểm định chất lượng, Văn phòng PISA tại Việt Nam. Hà Nội
Từ 2016 đến hết tháng 6/2017 Chuyên gia tư vấn về phương pháp và thực hành dạy học Ngữ văn. Bộ Giáo dục và Đào tạo,

Dự án Phát triển giáo dục giai đoạn 2.

Hà Nội
 

12. Các công trình công bố chủ yếu

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)

 

TT Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố
1 Chuyên luận:

“Phát triển năng lực nghề

cho sinh viên sư phạm”

Chủ biên NXB Giáo dục Việt Nam 2017
2 An Approach to Teachers’ Professional Competencies in The 21st Century. Bui Minh Duc, et al ANNALS OF EDUCATION (ISI). Vol. 3(1), March 2017: 24-28. e-ISSN: 2455-6726. Journal Impact Factor(ISRA): 0.211. 2017
3 Experience in teacher training in the federal republic of Germany and orientation of innovation for training teacher in Vietnam Bui Minh Duc, et al Journal of Jiamusi Vocational Institute, ISSN (P) 2095-9052, Vol.5, pp.199-203. 2017
4 Teaching Profession Standards: A Solution For Pre-Service Teachers’ Competence Assessment In Vietnam. Bui Minh Duc, et al International Journal of Advanced Research in Education and Technology. ISSN: 2394 – 2975 (Online). Vol. 4. Issue 2. ACCEPTANCE ID: IJARET-42-2017-159 2017
5 Innovation of teacher training model based on competence approach in Vietnam Bui Minh Duc, et al Proceeding of the 6th International Conference of Educational Reform (ICER 2013) : ASEAN Education in the 21st Century, Mahasarakham University 2013
13. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký – nếu có)

 

Tên đề tài/đề án,

dự án,nhiệm vụ khác

đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Bước đầu nghiên cứu hệ thống phương pháp đặc thù của dạy học tác phẩm văn chương.

 

2006-2007 Đề tài cấp cơ sở

Trường ĐHSP Hà Nội 2

Đã nghiệm thu

 

Dạy học tác phẩm văn chương theo hướng phát huy vai trò chủ thể tiếp nhận  văn học của học sinh.

 

2010-2012 Đề tài cấp Bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã nghiệm thu

 

Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm trong các trường ĐHSP (hệ sư phạm).

 

2012-2017 Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về KH&CN cấp Bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã nghiệm thu
Tên đề tài/đề án,

dự án, nhiệm vụ khác đã tham gia

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Giải pháp nâng cao tính tích cực hoạt động xã hội của học sinh (THPT) và sinh viên đại học.

 

2012-2014 Đề tài cấp Bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đã nghiệm thu

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *