Tuyển sinh lớp bồi dưỡng NVSP cho giảng viên
23/02/2017

V/v Tuyển sinh lớp bồi dưỡng NVSP cho giảng viên 
trong cơ sở giáo dục đại học

Căn cứ Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12/4/2013 về việc Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học; căn cứ năng lực, đội ngũ giảng viên của nhà trường, Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tuyển sinh như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh
- Người tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và có nguyện vọng trở thành giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.
- Giảng viên đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học chưa có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng.
2. Chương trình học: Theo Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3. Khai giảng: Tháng 02/2017 (dự kiến).
Địa điểm học: Viện Nghiên cứu Sư phạm - Trường ĐHSP Hà Nội 2
4. Hồ sơ
- Bản copy văn bằng loại cao nhất.
- Bản copy quyết định tuyển dụng viên chức
- Bản copy chứng minh nhân dân
- 02 ảnh 3x4 (mặt sau ghi thông tin cá nhân)
(Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Vũ Hồng Phúc - CV Viện Nghiên cứu Sư phạm. ĐT: 0966547192; Email: phucvh@hpu2.edu.vn).
Trân trọng thông báo./.