THÔNG BÁO MỞ LỚP LUYỆN CHỮ ĐẸP
03/01/2017

THÔNG BÁO MỞ LỚP LUYỆN CHỮ ĐẸP
Trung tâm NVSP xin thông báo kế hoạch mở lớp Luyện chữ đẹp. Cụ thể như sau:
1. Đối tượng
- Sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
- Sinh viên các trường ĐH, CĐ, TCCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
2. Mục đích 
- Luyện chữ học sinh đẹp và chuẩn theo chương trình giáo dục hiện hành.
- Viết chữ đẹp và nhanh.
- Hướng dẫn tư thế viết chữ chuẩn cho các học sinh.
3. Nội dung 
- Khảo sát chữ viết và luyện các nét cơ bản
- Quy trình viết chữ thường và chữ số
- Kỹ thuật viết liền mạch
- Luyện chữ viết liền nét
- Quy trình viết chữ hoa theo các nhóm
- Luyện viết từ câu ứng dụng
- Tập viết câu ứng dụng
- Hướng dẫn viết bảng và trình bày bài thơ
4. Thời gian
- Thời gian một khóa học: 02 tháng
- Thời gian khai giảng: Dự kiến vào tháng 9/2016
5. Địa điểm
Trung tâm Nghiệp vụ Sư phạm - Trường ĐHSP Hà Nội 2
Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ được cấp Giấy chứng nhận của Trường ĐHSP Hà Nội 2.
6. Hình thức đăng ký
- Học viên đăng ký trực tiếp tại Phòng Nghiệp vụ 2.2, Trung tâm NVSP Trường ĐHSP Hà Nội 2, Đường Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc (trong khu Ký túc xá của Trường).
- Đăng ký online: Học viên gửi phiếu đăng ký qua địa chỉ email bên dưới.
Chi tiết xin liên hệ: Vũ Hồng Phúc - CV Trung tâm NVSP, ĐT: 0966.547.192; Email: hongphuc92.hpu2@gmail.com
Fanpage: Trung tâm Nghiệp vụ Sư phạm - Trường ĐHSP Hà Nội 2

PHIẾU ĐĂNG KÝ
HỌC LỚP LUYỆN CHỮ ĐẸP SỐ 02 TẠI TT NVSP

Kính gửi: Trung tâm Nghiệp vụ Sư phạm - Trường ĐHSP Hà Nội 2

Tôi tên là: …………………………Giới tính: ……………………...
Ngày tháng năm sinh: …………………. SĐT: ……………………
Nơi sinh: ………………………………………………………………
Đang học tại lớp: ………………… Khoa (TT): ……………………
Mã số sinh viên: ……………….. Số CMND: ……………………….
Địa chỉ email: ……………………………………………………………
Tôi xin đăng ký học lớp Luyện chữ đẹp số 02 tại trung tâm NVSP. Tôi xin hứa chấp hành mọi qui định, yêu cầu của lớp học, Trung tâm NVSP; đi học và đóng học phí đầy đủ. Kính mong BGĐ Trung tâm đồng ý!
Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2016
Người đăng ký
(ký, ghi rõ họ tên)